Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
European Humanitarian Forum

Per Velandia

Head of Humanitarian Response Section at Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)