Skip to main content
European Humanitarian Forum

Per Velandia

Head of Humanitarian Response Section at Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)